Student: Thea Vuik

Duration: 3 months

 

Delft3D-FLOW is a hydrodynamics model that can be applied to many cases ranging from harbours to shelf seas.

 

Verwacht wordt dat er problemen ontstaan bij gebruik van hele grote gebieden. In dat geval wordt het namelijk noodzakelijk om bolcoördinaten te gebruiken, waarbij problemen in de polen zullen ontstaan.

 

Daarnaast moet het model goed aansluiten, waarvoor periodieke randvoorwaarden gebruikt moeten worden. Hiervoor moet de modelcode anders opgezet worden, bijvoorbeeld door het rooster te vervormen en verschuiven, waardoor problemen op het land ontstaan.

 

Tenslotte is het mogelijk om te kijken naar de invloed van dissipatie op de grenslaag tussen twee dichtheden. In ondiepe stukken zullen temperatuursverschillen namelijk een rol spelen bij het ontstaan van golven.

 

 

 

global tide model